รพ.ตระการพืชผล รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์, พยาบาล, ตำแหน่งอื่นๆ25อัตรา วุฒิ ม.6/ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.65

 

โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (กลุ่มงานรังสีวิทยา) 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.6

3. พนักงานบริการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ม.6

4. พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล) 10 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล) 7 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ม.6

6. พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) 5 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.6

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) โรงพยาบาล ตระการพืชผล ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ