การทางพิเศษฯ รับสมัครวิทยากรแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร วุฒิ ป.ตรี

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลังจากสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 17,830 บาท ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
– มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ PSU-GET หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (สามารถนำมายื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์)
– ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ ราชการทหาร (สด.4 หรือ สด.43 เท่านั้น)
– มีความรู้ด้านการออกแบบและเพิ่มมูลค่าเชิงนวัตกรรม
– มีความรู้ความเข้าในในการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร
– หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น โปรแกรมทางสถิติ, C/C#/C++, Micro Controller, Linux, Vsphere, SQL, PHP, Python ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.exat.co.th 20มิ.ย.-1ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ