เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. 22มิ.ย.-1ก.ค.65

 

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป
1) เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา วุฒิ ป.6
2) คนงาน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
3) คนงาน งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
4) ภารโรง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
5) ภารโรง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
6) ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อ่านและ เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี 22มิ.ย.-1ก.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3931-2006

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ