ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครเจ้าหน้าที่20อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-23มิ.ย.65

 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า สาขาทางด้านพาณิชยการทุกสาขา
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า สาขาทางด้านพาณิชยการทุก
3. เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการและทรัพย์สิน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาการตลาด โลจิสติก การท่องเที่ยว หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว หรือปริญญาตรีทุกสาขา
4. เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาการตลาด โลจิสติก การท่องเที่ยว หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
5. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาการตลาด โลจิสติก การท่องเที่ยว หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
6. เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
7. เจ้าหน้าที่การรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
8. เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
9. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
10. เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
11. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
12. เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
13. เจ้าหน้าที่คลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
14. เสมียนกองปฏิบัติการท่าอากาศยาน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
15. เจ้าหน้าที่สายพาน/บันไดเลื่อน/ลิฟท์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า สาขาช่างเครื่องมือกล
เพศชาย
16. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
17. เสมียนแผนกรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
18. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า สาขาช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง
19. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.
20. พลขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล/สาธารณะ

ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองที่กองกำลังพล การท่าอากาศยานอู่ตะเภา บัดนี้-23มิ.ย.65 เวลา 0830-1630 หากเลยกำหนดจะไม่รับพิจารณา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ