ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 37อัตรา บัดนี้-30มิ.ย.65

 

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2565

– พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 18 อัตรา วุฒิ ม.6
– พนักงานธุรการ (ชาย/หญิง) 1 อัตรา วุฒิ ม.6
– พนักงานพิมพ์ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา วุฒิ ม.6
– พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต)
– พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) 8 อัตรา วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต)
– ผู้ช่วยพยาบาล (ชาย/หญิง) 6 อัตรา สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี ขึ้นไป หรือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ชั้น 2 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ

รับสมัคร บัดนี้-30มิ.ย.65 ทางเว็บไซต์ https://infantry-center.rta.mi.th โดยกรอกแบบฟอร์มทาง Google form ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อยืนยันข้อมูลใน Google form แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือกระทำการใด ๆ ได้อีก และถือว่าข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบ

เมื่อกรอกข้อมูลใน Google form และยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัคร จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์ไทย มาที่ แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 โดยไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 65 ภายในเวลาราชการหรือภายในเวลา 1630

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ