รัฐสภาเล็งเปลี่ยนเครื่องแบบ “ตำรวจสภา” ใกล้ปลายปีงบ65 ชุดละ5,000บาท

12 มิถุนายนที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบเจ้าหน้าตำรวจรัฐสภา พ.ศ.2565 โดยเห็นสมควรให้ปรับปรุงเครื่องแบบให้ครอบคลุมการแต่งกายของตำรวจรัฐสภาให้เหมาะสมกับยุคสมัย พร้อมกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องแบบ อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระดุม หมวก สัญลักษณ์ต่างๆ โดยให้ดำเนินการจัดหาเครื่องแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องเปลี่ยนชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อ อีกทั้งยังได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บางส่วนด้วยว่า ได้มีการแสดงความเห็นคัดค้านไปแล้ว โดยก่อนหน้านี้ผู้บริหารระดับสูงในส่วนสำนักรักษาความปลอดภัยได้เรียกประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องแบบ เพราะเครื่องแบบตำรวจรัฐสภามีความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่และมีความสง่างามอยู่แล้ว โดยหากมีการปรับเปลี่ยนก็อาจทำได้บางส่วนตามยุคสมัย เช่น บ่ากระดานแบบข้าราชการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า และสามารถใช้กับเครื่องแบบเดิมได้

อีกทั้งชุดปัจจุบันเพิ่งจะมีการเบิกใช้งานไปเพียงครึ่งปี และยังได้ให้มีการทำแบบสอบถามถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบเครื่องแบบใหม่ไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนใดๆ จนในที่สุดก็มีประกาศดังกล่าวออกมา

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นช่วงใกล้ปลายปีงบประมาณปี 2565 หรือไม่ จึงรีบหาโครงการเพื่อเบิกใช้งบแผ่นดิน เนื่องจากชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาต่อ 1 ชุด รวมถึงอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบตกชุดละประมาณ 5,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ 1 คน จะได้รับการแจกคนละ 2 ชุด โดยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรัฐสภาจำนวนกว่า 200 คน เท่ากับว่าจะต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ