รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-24มิ.ย.65

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล

1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับ ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. พนักงานโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาหารและโภชนาการ โภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

3. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การเงิน และการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

4. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทาง การเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ บัญชี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร

7. เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์

8. เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์

9. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

10. พนักงานช่วยการพยาบาล 7 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

11. พนักงานช่วยงานบริการ 4 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สมัครด้วยตัวเอง/ทางอินเทอร์เน็ต ( http://www.hospital.tu.ac.th/ ) บัดนี้-24มิ.ย.65 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ