ธอส.รับสมัคร พนง.การเงิน-พนง.วิเคราะห์การเงิน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20มิ.ย.65

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารการเงิน ด้วยวิธีการคัดเลือก

1. พนักงานการเงิน เกรด (4 – 5) ส่วนบริหารเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มี Treasury Dealer Certificate ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารได้นอกเวลาปกติ หากมีประสบการณ์การทำงานด้านTreasury จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานวิเคราะห์การเงิน เกรด (4 – 5) ส่วนบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารได้นอกเวลาปกติ หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ด้านการเงิน การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข โทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ