อบจ.พัทลุง รับสมัครบรรจุครู-ตำแหน่งอื่นๆ17อัตรา 21-30มิ.ย.65

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล(โยธวาทิต) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา 2 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
9. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ มีความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ มีความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานประจำสนามกีฬา 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 21-30มิ.ย.65 ในวันและ เวลาราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ