สำนักงานปลัด อว.รับสมัครลูกจ้างโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ป.ตรี/ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครรลูกจ้างโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือนตามวุฒิการศึกษา (ป.ตรี:15,000 บาท /ป.โท:17,500 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โททุกสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการข้อมูล สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ และฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อยื่นเอกสารการสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
– ยื่นเอกสารตามข้อ 2 ด้วยตนเองที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันบัดนี้จนกว่าจะได้บุคคลที่เหมาะสม เวลา 09.30 – 17.30 น. ไม่รับเอกสาร วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

– ส่งไฟล์เอกสารตามข้อ 2 มาที่ E-mail: [email protected] ตั้งแต่วันที่บัดนี้จนกว่าจะได้บุคคลที่
เหมาะสมและต้องนำเอกสารที่ได้ส่ง mail ดังกล่าวใส่ซองส่งไปรษณีย์ โดยส่งถึงนางสาวนันทนา ชาวไทย กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 วงเล็บมุมซอง ว่า (เอกสารสมัครงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ