สำนักประชาสัมพันธ์เขต4 (พิษณุโลก) รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี 16-22มิ.ย.65

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (พิษณุโลก) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์(นครสวรรค์) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นครสวรรค์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรีทุกสาขา
– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถผลิตข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การเขียนข่าว การผลิตสปอต และสารคดี โดยใช้ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งมีความรู้และทักษะใน การสื่อสารด้านสื่อออนไลน์
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 119 หมู่ 4 ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK(ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนวันสมัคร) ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิ.ย.65 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ในวันราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ