สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565 จำนวน 600,000 ที่นั่ง

ทางเพจ สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ข่าว รับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565 โดยจะเปิดรับสมัครในเดือน มิถุนายน 2565 โดยจะให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบ กรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เตรียมตัวกันให้พร้อม !! “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65 ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะเปิดระบบให้เข้าใช้งาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยทางสำนักงาน ก.พ. จะมีการเปิดรับสมัคร 2 แบบ
1. E-Exam ระดับปริญญาตรี 100,000 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร พฤษภาคม 2565
วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบได้แก่ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

– สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (e-Exam) ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

2. Paper & Pencil ทุกระดับ 500,000 ที่นั่ง เปิดรับสมัครสอบ มิถุนายน 2565
วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบได้แก่
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก ปี 2565 ให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้

กรอกข้อมูลการสมัครสอบล่วงหน้า ในวันที่ 26 เมษายน 2565

กำหนดการรับสมัครสอบ

“กรอกข้อมูลล่วงหน้า” (ไม่ใช่การสมัครสอบ)
– เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
– เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
– เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก่อนการรับสมัครสอบจริง

  • รายชื่อสนามสอบที่คาดว่าจะเปิดในปี 2565 (อ้างอิงปี 2564)

เว็บไซต์กรอกข้อมูลก่อนสมัครสอบ ภาค ก 2565 >> https://job3.ocsc.go.th/OCSRegister

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ