ออมสิน เปิด “เงินฝากดอกเบี้ยสูงสุด9%” มีรายละเอียดอะไรบ้าง เช็กเลย

9 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนโครงการ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ” เฉพาะบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up สูงสุด 9% (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.06% ต่อปี) มีการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปีและไม่ต้องเสียภาษี เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก เป็นโครงการที่น่าสนใจอย่างมาก

โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังเปิดรับจองได้เพียงวันเดียว มีประชาชนจำนวนมากเข้าจองสิทธิจนเต็มวงเงินโครงการ 7​,000 ล้านบาท จากผลตอบรับที่ดีเกินคาด​ ธนาคารจึงเตรียมเปิดให้จองสิทธิฝากเงินรอบ 2 ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ ตามไปดูรายละเอียดกันเลย…

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

– บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

– ต้องมีการจองสิทธิ์เงินฝากผ่านระบบการลงทะเบียนของธนาคาร จึงจะมีสิทธิฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินในรอบที่ 1

ระยะเวลาเปิดรับฝาก

– รอบ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก 7,000 ล้านบาท

– รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

– เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท

– รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

1.00% – 9.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.45% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

– ปีที่ 1 ร้อยละ 1.00 ต่อปี

– ปีที่ 2 ร้อยละ 1.25 ต่อปี

– ปีที่ 3 ร้อยละ 1.50 ต่อปี

– ปีที่ 4 ร้อยละ 1.75 ต่อปี

– ปีที่ 5 ร้อยละ 2.00 ต่อปี

– ปีที่ 6 ร้อยละ 3.00 ต่อปี

– ปีที่ 7 ร้อยละ 4.00 ต่อปี

– ปีที่ 8 ร้อยละ 5.00 ต่อปี

– ปีที่ 9 ร้อยละ 6.00 ต่อปี

– ปีที่ 10 ร้อยละ 9.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.45 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 4.06 ต่อปี)

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

– จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงื่อนไขการจองสิทธิ์ฝากเงิน

– รอบ 1 ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก 7,000 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (มีผู้จองสิทธิเต็มวงเงินโครงการแล้ว)

– รอบ 2 ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก 3,000 ล้านบาท

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 2 ช่องทาง

– เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th

– Line Official : GSB Society

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิ

1. เลือกลงทะเบียน

2. อ่านและยืนยันตามข้อตกลง

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวและจำนวนเงินให้ครบถ้วน

4. เลือกจังหวัด สาขา และวันที่ต้องการฝาก

5. บันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จ

จากนั้นเตรียมหลักฐานและติดต่อฝากเงิน ตามวันที่ สาขา และจำนวนเงินที่ระบุ

– บัตรประจำตัวประชาชน

– หลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ

– เงินที่จะฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

– ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากในรอบที่ 1 (9 มิถุนายน 2565) ตรวจสอบสิทธิได้ ที่นี่ คลิก

เงื่อนไขหลัก

– ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ-สกุล ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน และมีภาพหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินสำเร็จ

– เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

– ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล

– ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน

เงื่อนไขการฝากและถอน

การฝาก

– ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท

– ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

– เมื่อฝากครบ 10 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การถอน

– ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้

– ถอนก่อนฝากครบ 10 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงเท่านั้น

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ