มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี/ป.โท 10-15มิ.ย.65

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2565

1. นักวิชาการเงินและบัญชี  2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และสาขาการบัญชี

2. นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรมไทย, สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา, สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา, สาขาวิชาศิลปะไทย และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
– ถ้ามีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาโททุกสาขา
– มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการด้านการบริหารงานภายในองค์กร และการบริหารโครงการ Project Management อย่างน้อย 3 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
– มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC = 550 / IELTS = 5.0 / RT-TEP = 5.0

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2565 ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://rmutt.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565” ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ