กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ24อัตรา วุฒิ ปวช.

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

1. ช่างยางและพลาสติก 2 อัตรา ชาย-หญิง บรรจุที่พระนครศรีอยุธยา วุฒิ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการผลิต ช่างประดิษฐ์, การยางและของดีเมอร์, เทคโนโลยี และพอลิเมอร์, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยานยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและ พลาสติก มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

2. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 11 อัตรา ชาย-หญิง บรรจุที่กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับเครื่องกลโรงงาน

3. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เพศชาย-หญิง บรรจุที่กรุงเทพมหานคร วุฒิ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ช่างไฟฟ้า

4. ช่างสรรพาวุธ สาขาช่างยานยนต์ 2 อัตรา เพศชาย-หญิง บรรจุที่ปทุมธานี, นครราชสีมา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างยานยนต์ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับยานยานยนต์

5. ช่างสรรพาวุธ สาขาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เพศชาย-หญิง บรรจุที่กรุงเทพมหานคร, พระนครศรีอยุธยา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร 20-28มิ.ย.65 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-16.00น. โดยผู้สมัครต้องมายื่นหลักฐานด้วยตนเอง ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ