ตร.ลุยสอน “สัญญาณมือสากล” ถึงโรงเรียน หวัง นร.มีภูมิป้องกันภัย

9 มิถุนายน ที่โรงเรียนหอวัง พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.ปคม. ตำรวจ 191 และ สน.พหลโยธิน ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ตำรวจ ปคม. เตือนภัยฉุกเฉิน SOS” พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันภัยจากเหตุคนร้าย

พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีเด็กและสตรีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และจิตใจ เนื่องจากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังเช่นกรณีเด็กหญิงวัย 16 ปีที่ตกเป็นเหยื่อคนร้ายตามที่ปรากฏตามข่าว ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

ดังนั้นจึงใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการแจ้งภัยฉุกเฉิน ซึ่งทางศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัว และเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้จักวิธีการป้องกันเมื่อประสบเหตุ

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การสอนให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์ ในโหมดสัญญาณ SOS ซึ่งเป็นคำส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือคับขัน ใช้ในการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อีกทั้งสาธิตวิธีการเอาตัวรอดจากคนร้าย ซึ่งได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการป้องกันตัวอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ ยังสอนให้เยาวชนรู้จักทำสัญญาณมือ ขอความช่วยเหลือสากลเมื่อตกอยู่ในอันตราย ซึ่งวิธีการคือยกมือข้างหนึ่งขึ้นเพื่อแสดงนิ้วทั้งหมดเป็นเลข 5 จากนั้นนำนิ้วโป้งแตะฝ่ามือ คล้ายกับชูนิ้วเลข 4 และจากนั้นพับอีก 4 นิ้วที่เหลือทับนิ้วโป้งและค้างเอาไว้

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่โรงเรียนหอวังเป็นที่แรกและจะขยายไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เยาวชนมีทักษะในการป้องกันตนเองและการขอความช่วยเหลือในยามคับขัน

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ