ครม.อนุมัติงบกลาง168.28ล้าน จ่ายตร. ค่าปฏิบัติงานโควิด 2เดือน

ครม. ไฟเขียว ออกงบกลาง 168.28 ล้าน ให้ ตร. เป็นค่าปฏิบัติงานโควิด-19 ระยะเวลา 2 เดือน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 168.28 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 รวม 62 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยุติลง ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณฯ งบกลาง จำนวน 168.28 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกำลังพลฝ่ายอำนวยการ 5.4 ล้านบาท ค่าตอบแทนกำลังพลฝ่ายปฏิบัติการ 162.23 ล้านบาท และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 650,000 บาท

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ