สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ รับสมัครจนท.15อัตรา เงินเดือน18,000-60,000

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จ.เชียงใหม่ 15 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Manager) 1 อัตรา เงินเดือน 35,000 – 60,000 บาท ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Computer Science, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ การพัฒนาเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบ ERP, ระบบบัญชี, ระบบบริหารการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือนอกสถานที่และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst) 3 อัตรา เงินเดือน 30,000 – 40,000 บาท ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Computer Science, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบซอฟแวร์ อย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านการพัฒนาระบบซอฟแวร์มาแล้วอย่างน้อย 2 ระบบ หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบ ERP, ระบบบัญชี, ระบบบริหารการศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือนอกสถานที่และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (UX/UI Developer) 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Computer Science, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบซอฟแวร์ อย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านการพัฒนาระบบซอฟแวร์มาแล้ว อย่างน้อย 2 ระบบ มีความรู้และประสบการณ์พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้วยภาษา HTML5, JavaScript, CSS, UX/UI, JSON, XML เป็นอย่างดี หากมีความรู้หรือประสบการณ์พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้วยภาษา JavaScript Framework, JSON, XML, Node js, .NET Framework, Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือนอกสถานที่และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

4. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) 9 อัตรา เงินเดือน 22,000 – 30,000 บาท ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Computer Science, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบซอฟแวร์ อย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านการพัฒนาระบบซอฟแวร์มาแล้ว อย่างน้อย 2 ระบบ มีความรู้และประสบการณ์พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้วยภาษา HTML5, JavaScript Framework (Vue JS, Angular JS), UX/UI, JSON, XML, CSS, Node js, Express js, .NET Framework, C#.Net, .Net Core, Web API, Web Service เป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล Database MySQL, MongDB, SQL Server สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือนอกสถานที่และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

5. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 – 22,000 บาท ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดอย่างน้อย 1 ปี หากมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือนอกสถานที่และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

*อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและประสบการณ์ของผู้สมัครอันเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง

สมัครทางเว็บไซต์ https://www.narit.or.th หรือ https://docs.google.com/forms/d บัดนี้-17มิ.ย.65 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ