กรมการกงสุล รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-23มิ.ย.65

 

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา

ประจำกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เงินเดือน เดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท รวมเป็นเงิน 11,400.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพภายในวันปิดรับสมัคร)

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-23มิ.ย.65 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ”

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ