เรียกประชุมสภา กทม. ครั้งแรกพรุ่งนี้ เตรียมเลือก ปธ.-รอง ปธ.

วันนี้ (5 มิถุนายน) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1394/2565 เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยมีรายละเอียดระบุว่า

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 บัดนี้การเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง และได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 45 เขตเลือกตั้งแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 จึงให้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

 

ข่าวจาก : thestandard

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ