อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง33อัตรา 13-22มิ.ย.65

อบจ.เชียงใหม่

 

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 10 ตำแหน่ง 33 อัตรา

1. พี่เลี้ยง 4 อัตรา ฝ่ายสถานสงเคราะห์ สำนักปลัดฯ
2. ภารโรง 1 อัตรา ร.ร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1 อัตรา
3. คนสวน 1 อัตรา ร.ร.บ้านศาลา 1 อัตรา
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 9 อัตรา (ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ 7 อัตรา, ฝ่ายสำรวจ ส่วนวิศวกรรมฯ1อัตรา, ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 อัตรา)
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. พนักงานประจำรถกู้ภัยเร็ว 1 อัตรา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ
8. พนักงานดับเพลิง 6 อัตรา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ
9. พนักงานลาดยาง 6 อัตรา ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
10. ตำแหน่งพนักงานขุดเจาะบ่อบาดาล 1 อัตรา ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารกีฬาและนันทนาการอเนกประสงค์ อบจ.เชียงใหม่ (ตามแผนผังแนบท้ายประกาศ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 233 โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ