กรมจเรทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 13-20มิ.ย.565

 

กรมจเรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง) และตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย)

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
– ประเภทชาย งดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการในปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
– ประเภทหญิง ต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกินมาตรฐาน

เปิดรับสมัคร 13-20มิ.ย.65 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร จากเว็บไซต์กรมจเรทหารบก พร้อมกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารการรับสมัครตามข้อ 4 ส่งทางไปรษณีย์ ถึง กองธุรการ กรมจเรทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) แขวงวัดโสมนัส ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 หรือส่งเอกสาร ดังกล่าวข้างต้น ทาง E-mail : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ