กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ59อัตรา 13-17มิ.ย.65

 

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต

– ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง บรรจุที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติราชการที่ รพ.สวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต
– นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง บรรจุที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต
– นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง บรรจุที่สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง, รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษาพิเศษ
– นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง บรรจุที่ รพ.สวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต
– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง บรรจุที่ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นครราชสีมา วุฒิประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
– พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) 53 ตำแหน่ง สถานที่บรรจุดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ