อาสารักษาดินแดนชลบุรี รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บัดนี้-24มิ.ย.65

 

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

– มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า
– มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
– มีร่างกายสมบูรณ์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-24 มิ.ย.65 เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4. ต่อคณะกรรมการรับสมัคร ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3826 1585

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ