องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-10มิ.ย.65

 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

– ประจำแผนกพัฒนากำลังพล กองพัฒนาและสวัสดิการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล วุฒิ ป.ตรีทางศิลปศาสตร์ (บรรณารักษ์)
– ประจำแผนกสถิติและประเมินผล กองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทางเศรษฐศาสตร์ หรือสถิติศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
– ประจำแผนกคลังและพัสดุ กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรีทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (การเงิน การธนาคาร การบัญชี) ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพศ
– เสมียน วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.สายวิชาบริหารธุรกิจ ไม่จำกัดเพศ
– ช่างไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุง กองบริการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวส.สายวิชาช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อสร้าง และสามารถใช้ Microsoft Office ได้

สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-10มิ.ย.65 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร 0 2354 4476 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ