ออมสินภาค15 รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรี เกรด2.50 บัดนี้-30มิ.ย.65

 

ธนาคารออมสินภาค 15 เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

– สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
– อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th บัดนี้-30มิ.ย.65 (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศฉบับเต็มก่อนรับสมัคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ หน่วยแผนและพัฒนางานสาขาภาค 15 โทรศัพท์ 038-387022-24 ต่อ 2017-2019 อีเมล์ : [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ