กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 6-10มิ.ย.65

กรมแพทย์ทหารบก

 

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งนายทหารทะเบียนการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปฏิบัติงานใน รพ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 อัตรา

– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) หรือ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) ในสาขาวิชา เวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล จากสถานศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง (ไม่รับผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่มิใช่ สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ)
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับตาม พรบ. รับราชการทหาร (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 48 กิโลกรัม ต้องพ้นภาระการเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว (ปลดเป็นกองหนุนแล้วหรือผ่านการตรวจ เลือกทหารกองเกินเข้าเป็นกองประจำการแล้ว) ทั้งนี้ไม่รับสมัครผู้ที่จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี
พ.ศ.2565
– ผู้สมัครเพศหญิง ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
– ค่าดัชนีมวลกาย (BMI ) ไม่เกิน 35
– ต้องไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าที่สามารถสังเกตเห็นได้เมื่อแต่งกายชุดเครื่องแบบทหาร (แขนสั้น) รวมถึงต้องไม่มีรอยสักที่มีลักษณะหยาบคาย หรือไม่เหมาะสม

รับสมัครตั้งแต่ 6-10 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ (เวลา 0830 – 1530 นาฬิกา) ชั้นล่าง แฟลต 10 กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425 โทร.ทบ. 94413

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ