เทศบาลนครลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง28อัตรา 7-15มิ.ย.65

 

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  • คนงานสารบรรณ 10 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • คนงานทะเบียนราษฎร 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 4 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • คนงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
  • ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งก็ได้
  • ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอกในสาขาวิชาหรือทาง บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งก็ได้
  • ผู้ช่วยครู 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา มีประสบการณ์เคยขับเครื่องจักรขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและทักษะที่ปฏิบัติ โดย การรับรองการทำงานจะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือจะต้องมี ใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติงานใน การขับรถยนต์ดังกล่าวจริง และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 7 – 15มิ.ย.65

1. ตำแหน่ง คนงานสารบรรณ https://shorturl.asia/woSPb
2. ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร https://shorturl.asia/WEFFR
3. ตำแหน่ง คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ https://shorturl.asia/5Yp0w
4. ตำแหน่งคนงานประชาสัมพันธ์ https://shorturl.asia/sgmjY
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ https://shorturl.asia/2HkzD
6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ https://shorturl.asia/NXEm5
7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ https://shorturl.asia/jwFeb
8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู https://shorturl.asia/BWkwZ
9. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา https://shorturl.asia/9oOnl

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ