โรงงานไพ่ พนักงานสนับสนุนการผลิต วุฒิ ม.3 เพศชาย บัดนี้-1มิ.ย.65

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการผลิต 6 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท วุฒิ ม.3หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และหนังสือรับรอง ผู้สมัครเข้าทำงาน ได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต www.playingcard.or.th (สมัครงาน) และให้ส่งเอกสาร ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าทำงาน (ไฟล์ .PDF) และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3.3 ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ส่วนทรัพยากรบุคคล [email protected] ภายในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ