รับสมัครผู้จบวุฒิ ม.6 อายุไม่เกิน25ปี บรรจุเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา

 

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 29

  • อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็น วันปิดรับสมัครสอบ
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6สายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-17มิ.ย.2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ