มรภ.อุดรธานี รับสมัครครู วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต 23-25พ.ค.65

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู

1. ตำแหน่งครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง ทดลองปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปี

2. ตำแหน่งครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง ทดลองปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปี

3. ตำแหน่งครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง ทดลองปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปี

4. ตำแหน่งครู (กลุ่มสาระการงานอาชีพ) 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.udru.ac.th/hmrudru/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 (ในเวลาราชการ)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 200 บาท และ เมื่อยื่นชำระเงินแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ