สำนักงานเกษตรฯสุรินทร์ รับสมัครบรรจุ จนท.นโยบาย ป.ตรี บัดนี้-25พ.ค.65

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตรางวดละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์เป็นลำดับแรก) และสาขาอื่น ๆ โดยมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานสำนักงานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 04455 8394 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ