สปสช.เผยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! มีจำกัด4.2ล้านโดส

สปสช.เผยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! มีจำกัด 4.2 ล้านโดส แนะ 7 กลุ่มเสี่ยงรีบฉีดก่อนหมด

(18 พฤษภาคม 2565) นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช.ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปี 2565 จำนวน 4.2 ล้านโดส สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเร่งรณรงค์การฉีดที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เน้นฉีดให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ นพ.จักรกริช กล่าวว่า บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ เป็นการให้บริการในรูปแบบวอล์ก อิน (Walk in) ใครมาก่อนมีสิทธิได้รับบริการก่อน (First come – Frist serve) โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรืออาจโทรสอบถามกับหน่วยบริการก่อน ยกเว้น กรุงเทพมหานครที่ยังคงระบบเปิดให้จองฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย

นพ.จักรกริช กล่าวว่า จากข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผ่านระบบ Dashboard ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 มีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว จำนวน 61,413 คน ในจำนวนนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 39,899 คน รองลงมาเป็น กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 35,307 คน ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย จำนวน 1,471 คน และผู้ป่วยโรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำนวน 1,190 คน

“เมื่อดูข้อมูลรายจังหวัด พบว่า 5 จังหวัดแรกที่มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ สูงสุด ดังนี้ กรุงเทพฯ มีจำนวนการฉีดวัคซีนฯ มากที่สุดจำนวน 21,932 คน รองลงมา คือ ชลบุรี จำนวน 2,727 คน นนทบุรี จำนวน 2,695 คน สุพรรณบุรี จำนวน 1,897 คน และ สมุทรปราการ จำนวน 1,754 คน ส่วน 5 อันดับแรก หน่วยบริการที่มีการฉีดวัคซีนสูงสุด คือ โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช 1,420 คน รองลงมา รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 1,176 คน รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 961 คน รพ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 820 คน และ รพ.ระนอง 778 คน” นพ.จักรกริช กล่าว

รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปี 2565 มีประชากรที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 11,555,334 คน ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ สปสช.จัดสรรเพื่อให้บริการมี จำนวน 4.2 ล้านโดส หรืออยู่ที่ร้อยละ 36.35 ของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรืออาจโทรศัพท์สอบถามกับหน่วยบริการก่อน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากภาวะโรคที่รุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยบริการในการร่วมให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วย

“สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6) โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้” นพ.จักรกริช กล่าว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

ข่าวาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ