กฟภ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. 208 อัตรา บัดนี้-20พ.ค.65

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ

 • 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา
 • 2. ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา
 • 3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ

 • 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 22 อัตรา
 • 2. ผู้ช่วยช่าง 23 อัตรา
 • 3. ผู้ช่วยบัญชี 6 อัตรา
 • 4. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
 • 5. ผู้ช่วยพัสดุ 2 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์

 • 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 25 อัตรา
 • 2. ผู้ช่วยช่าง 15 อัตรา
 • 3. ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา
 • 4. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

ผู้สมัครตำแหน่งลูกจ้างดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีคุณวุฒิ ดังนี้

 • ผู้ช่วยช่าง (ชซง) : ปวช.ไฟฟ้า/ ไฟฟ้ากำลัง/ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม/ยานยนต์/เครื่องกล/อุตสาหกรรม/เครื่องมือกล/ซ่อมบำรุง/เครื่องจักรกล/โทรคมนาคม
 • ผู้ช่วยพัสดุ(ชพด) : ปวช.บัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจิสติกส์
 • ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.) : ปวช.บัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.) : ปวช. บัญชี
 • ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ชชง (ปฟ) : ปวช. ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง

* กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาตามที่กำหนดในข้อ 3 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ้างในอัตราค่าจ้างคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ให้ได้รับอัตราค่าจ้างแนบท้ายระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยอัตราแรกบรรจุพนักงาน และอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน พ.ศ. 2560 (12,690 บาท)

รับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565

กฟฉ.1 : https://forms.gle/FYFHz5YGpbpMkG4p8
กฟฉ.2 : https://forms.gle/fRferCW51ae2bY8BA
กฟฉ.3 : https://forms.gle/k3JTQ7JvbHvwsmAz7

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ