กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65

 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 • เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power point) ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

วิธีการสมัคร

 • ดำเนินการพิมพ์เอกสารใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามเอกสารแนบ
 • จัดส่งไฟล์เอกสารใบสมัครงาน พร้อมด้วยหลักฐานการรับสมัครงานมาที่ EMAIL : [email protected]
 • ชื่อเรื่องระบุว่า “ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน”

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2277 8489

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ