กรมชลประทาน รับสมัครช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวส.บัดนี้-17พ.ค.65

 

กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ) 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2565

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ) 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง http://consolidation.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน” ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน และส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 มาทาง E-mail:[email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ