ครม.ปลดล็อก ปกส. ยืมใช้ก่อน เลือกรับบำนาญหรือบำเหน็จชราภาพได้

สรุปประเด็น ครม. ปลดล็อกประกันสังคม ขอคืนบางส่วนก่อนได้ เลือกรับบำนาญ หรือบำเหน็จชราภาพได้

วันที่ 10 พ.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการแก้ไข ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพิ่มเติมเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ มีประเด็นสำคัญดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทของประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ เป็น 3 ประเภท จากเดิม 2 ประเภท ได้แก่เงินบำนาญชราภาพ และเงินบำเหน็จชราภาพ โดยเพิ่ม “เงินบำนาจจ่ายล่วงหน้่า”

2. แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตน สามารถได้รับเงินบำนาญชราภาพ หรือ เงินบำเหน็จชราภาพ หรือนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน
หรือเป็นหลักค้ำประกันในการกู้เงินธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ซึ่งเรียกว่า ขอเลือก, ขอคืน, ขอกู้ ดังนี้

– ขอเลือก ให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน และเมื่อมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ สามารถเลือกได้ระหว่างรับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพ ตั้งแต่เดือนที่ถัดจากเดือนที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จากเดิมได้รับเงินชราภาพเท่านั้น

– ขอคืน ให้ผู้ประกันตน สามารถนำเงินชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

– ขอกู้ ให้ผู้ประกันตน สามารถนำเงินชราภาพไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้

3. การขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตน ที่เป็นลูกจ้าง จากเดิมอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นอายุ 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม

4. การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆ ได้แก่

– เพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ จากร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง

– เพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตร โดยเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ระยะเวลา 90 วัน เป็นระยะเวลา 98 วัน หรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

– ขยายรับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร โดยให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่สงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน

ขณะที่วันพรุ่งนี้ (11 พ.ค. 2565) เวลา 13.45 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเปิดแถลงการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 3 ขอ “ขอเลือก ขอคืน ขอกู้” เพื่อบรรเทาเดือดร้อนผู้ประกันตน ที่ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ข่าวจาก : workpointtoday

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ