กองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี

 

 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการ

  • 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) รัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจ)
  • 2. นักวิชาการการเงินและการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร
  • 3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
  • 4. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 23 – 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เลขที่  9/1  หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัครหรือตาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (https://rdpscc.rtarf.mi.th)

รายละเอียดประสานได้ที่ ร้อยเอก ประสงค์ คุณกำจร นายทหารกำลังพล แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-231-1872

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ