องค์การเภสัชฯ รับสมัครพนักงาน74อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-30พ.ค.65

 

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา

พนักงาน

 • 1. นักวิทยาศาสตร์ 4 (1495) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์
 • 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรม คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 3. บุคลากร 4 (2285) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)
 • 4. บุคลากร 4 (0429) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)
 • 5. บุคลากร 4 (0237) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)
 • 6. วิศวกร 4 (1306) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มีใบ ก.ว. และประสบการณ์ ด้านการออกแบบหรือควบคุมงาน ก่อสร้าง หรือการใช้งานและควบคุมเครื่องจักรใน โรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี
 • 7. วิศวกร 4 (1393) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)
 • 8. นักวิทยาศาสตร์ 4 (2592) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง จ.สระบุรี ป.ตรีสาขาทางด้านจุลชีววิทยา,จุลชีววิทยาทางการแพทย์, เทคนิคการแพทย์, เทคนิคการสัตวแพทย์
 • 9. พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 (1356) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านช่างเครื่องกล/ ช่างไฟฟ้า
 • 10. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปวช.สาขา ทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • 11. พนักงานพัสดุ 2 (2701) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • 12. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1342) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ปวช.สาขาทางด้านช่างยนต์/ไฟฟ้า/ อิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์/ อุตสาหกรรม
 • 13. พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1310) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง จ.สระบุรี ปวช.สาขาทางด้านช่าง
 • 14. พนักงานการขาย 2 (0806) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศน์ ปวช.สาขาทางด้านพาณิชยการ

ลูกจ้างประจำ

 • 1. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40349) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
 • 2. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40504) 1 อัตรา ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์
 • 3. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42121) 1 อัตรา ปฏิบัติงานในเขต กทม. และปริมณฑล ตามที่ได้รับมอบหมาย ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์
 • 4. ลูกจ้างประจำ ป.ตรี (42123) 1 อัตรา สังกัดแผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์
 • 5. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30400) 1 อัตรา ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วุฒิ ปวส.สาขาทางด้านช่าง
 • 6. ลูกจ้างประจำ ปวส. (30394) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวส.สาขาทางด้านช่าง
 • 7. ลูกจ้างประจำ ปวส. (32531) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ปวส.ทุกสาขา
 • 8. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20610) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านพาณิชยการ
 • 9. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20379) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านช่าง
 • 10. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20393) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านช่าง
 • 11. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20099)(21047) (20521-22) 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านช่าง
 • 12. ลูกจ้างประจำ ปวช. (21060) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านช่าง
 • 13. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20237) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านช่าง
 • 14. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20525) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านพาณิชยการ
 • 15. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20527) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านพาณิชยการ
 • 16. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20541) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านพาณิชยการ
 • 17. ลูกจ้างประจำ ปวช. (20536) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านพาณิชยการ
 • 18. ลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (10566) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์
 • 19. ลูกจ้างประจำ ม.6 (00097-98) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์
 • 20. ลูกจ้างประจำ ม.6 (00701) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์
 • 21. ลูกจ้างประจำ ม.6 (01040) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์

ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565)

 • 1. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41354) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรี สาขาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.)
 • 2. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41355) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรี สาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หากเป็นสาขาอื่นต้อง มีประสบการณ์ด้านงาน Qualification มากกว่า 2 ปี
 • 3. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42014) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
 • 4. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42550) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี
 • 5. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41379-81) 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี/ชีววิทยา/จุลชีว วิทยา/สถิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • 6. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41382)(41385) (41388)(41391-95) 8 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี/ชีววิทยา/จุลชีว วิทยา/สถิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • 7. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41396) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สถิติ/วิทยาการ คอมพิวเตอร์
 • 8. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (40148) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทุกสาขา
 • 9. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41399)(41400) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
 • 10. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41398) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
 • 11. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41410) (42003) (42009) 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
 • 12. ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. (30150) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วุฒิ ปวส.สาขาทางด้านช่างไฟฟ้า
 • 13. ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. (30140-42) 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วุฒิ ปวส.สาขา ทางด้านเกษตร/พืชศาสตร์/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 สิงหาคม 2566)

 • 14. ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42325)(42564)(42236)(42413)(42395) 5 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ป.ตรีทุกสาขา
 • 15. ลูกจ้างชั่วคราว ปวช. (22507) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วุฒิ ปวช.สาขาทางด้านพาณิชยการ
 • 16. ลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (10837) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วุฒิ ม.6
 • 17. ลูกจ้างชั่วคราว ม.3/ม.6 (01126) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี วุฒิ ม.3/ม.6 สาขาทางด้านพาณิชยการ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-30พ.ค.65 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดู รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ขาวและกิจกรรม/ขาวรับสมัครงาน หรือทาง Facebook/HRGPO

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ