สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครนิติกร(เนติบัณฑิต)50อัตรา เงินเดือน15,000

 

สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (เนติบัณฑิต) 50 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**การจ้างเหมาบริการต่อเนื่องในปีถัดไป ต้องได้รับอนุมัติจากกองทุนป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปี) และไม่เกิน 60 ปี (หกสิบปี)
  • คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
  • สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • คุณสมบัติพิเศษ : ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, ประมวลกฎหมายยาเสพติด, วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nct.ago.go.th หรือ สแกน QR Code เอกสารแนบ 1 และสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และ ส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานคดียาเสพติดที่ E-mail : [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอำนวยการสำนักงานคดียาเสพติด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-25154443-4/ โทรสาร : 0-2515-4444

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ