กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ10อัตรา บัดนี้-10พ.ค.65

 

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2565

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาประจำปี)

ตำแหน่งสายงานที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่ง เสมียน (อจย.) 6 อัตรา
2. ตำแหน่ง นายสิบการประปา 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พลขับรถ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ผู้สมัครตำแหน่ง เสมียน ตามข้อ 1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 มีความรู้ ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมี ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.2.2 ผู้สมัครตำแหน่ง นายสิบการประปา ตามข้อ 1.2 เป็นทหารกองหนุน ประเภท 1 มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.3 ผู้สมัครตำแหน่ง พลขับรถ ตามข้อ 1.3 เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 อายุ ไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามแผนการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และมีใบขับขี่รถยนต์
2.3 ผู้สมัครไม่สามารถใช้คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ใน การได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
2.4 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และ ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิ์ปลดออกจากราชการใน ภายหลังได้ พร้อมกับดำเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ตามจำนวนที่จ่ายจริง
2.5 หากผู้สมัครดังกล่าวไม่ชดใช้ค่าเสียหายตาม ข้อ 2.4 ผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้ ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 นาฬิกา และ 13.30 – 16.00 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สโมสร นายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปกสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ