กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 17-25พ.ค.65

 

 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา
รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

2. พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมใบเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไทย ถึงแผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 3789 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ