มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน19,500 ออกแบบกราฟฟิกได้

 

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2565

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสถาบัน (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
สำนักงานผู้อำนวยการ (สังกัด ศูนย์พัฒนางานสร้างสรรค์และนวัตกรรม) สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point), โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการนำเสนองาน หรือปรับ ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเวปไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ได้ในระดับดี
4. สามารถเขียนโครงการบริการวิชาการหรือยุทธศาสตร์เพื่อนำเสนอหน่วยงานภาครัฐได้จะได้รับ การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
6. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน สิทธิบัตร (Patent Agent) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. ถ้ามีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อพิมพ์กราฟิก และจัดการด้านการพิมพ์กราฟิก จะได้รับการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
9. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ดี

วิธีการรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://ci2.rmutr.ac.th และ www.rmutt.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2202
2. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเวปไซต์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://ci2.rmutr.ac.th และ www.rmutt.ac.th หรือตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล Email: [email protected] ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2565 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ