ไทยยื่นขอรับรอง “ควายปลักทะเลน้อย” เป็น “มรดกโลกทางการเกษตร”

ไทยยื่นขอรับรอง วิถีการเลี้ยงควายและเกษตรเชิงนิเวศ ในทะเลน้อยจ.พัทลุง-สงขลา เป็น ‘มรดกโลกทางการเกษตร’ ใช้เวลาพิจารณารองรับใน 6-10 เดือน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO/IFAD/WFP ประจำกรุงโรม ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อติดตามและปรับปรุงเอกสารข้อเสนอระบบการเลี้ยงควายปลัก ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

พร้อมด้วย น.ส.รัชนก แสงเพ็ญจันทร์ และนางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม (สปษ.โรม) ยื่นเอกสารข้อเสนอ (GIAHS proposal) ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของ FAO ให้แก่ นาย Yoshihide ENDO ฝ่ายเลขานุการ GIAHS ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตร (GIAHS)

ทั้งนี้ มรดกโลกทางการเกษตร (Globally Important Agricultural Heritage System หรือ GIAHS) ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางการเกษตร เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปกป้องและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมีพื้นที่/ระบบมรดกโลกทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจาก FAO ให้เป็นพื้นที่ GIAHS site แล้วจำนวน 62 พื้นที่ ใน 22 ประเทศ สำหรับทวีปเอเชีย มีพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร จำนวน 40 แห่ง ใน 8 ประเทศ และ 1 เขตดินแดนสหภาพ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย อิหร่าน ศรีลังกา บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ และเขตแคว้นชัมมูและแคชเมียร์

สำหรับประเทศไทยยื่นเอกสารข้อเสนอ (GIAHS proposal) ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ (Revised version) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตร (GIAHS) ที่ทะเลน้อย จ.พัทลุง และสงขลา เรียบร้อยแล้วในวันนี้ ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Group: SAG) จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอ (GIAHS proposal) จากประเทศสมาชิกทั่วโลก รวมถึงข้อเสนอจากประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.65 ณ สำนักงานใหญ่ FAO ประจำกรุงโรม

ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอ และร่วมจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรกับประเทศสมาชิก เพื่อประกาศรับรองพื้นที่ ภายในระยะเวลา 6-10 เดือน โดยฝ่ายเลขานุการ GIAHS จะประสานกับฝ่ายไทย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในลำดับต่อไป

 

ข้อมูลจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ