กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บรรจุหลายจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 7 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1 : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 1 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

กลุ่มจังหวัดที่ 1 ภาคกลางตอนบน

 • 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
 • 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
 • 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
 • 5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
 • 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

สถานที่จัดสอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : (หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่งที่ 2 : นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 10 และ 13 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

กลุ่มจังหวัด/ หน่วยงาน

กลุ่มจังหวัดที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1

 • 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
 • 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
 • 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
 • 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
 • 5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่จัดสอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ : (หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มจังหวัดที่ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1

 • 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
 • 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
 • 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
 • 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่จัดสอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ : (หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก)สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งที่ 3 : เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 4 ,12 และ 16 ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิ

กลุ่มจังหวัดที่ 4 ภาคกลาง ตอนล่าง 2

 • 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
 • 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
 • 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่จัดสอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ : (หน่วยงานที่จัดจ้าง ครั้งแรก) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มจังหวัดที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

 • 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
 • 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
 • 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่จัดสอบ : สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ : (หน่วยงานที่จัดจ้าง ครั้งแรก) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มจังหวัดที่ 16 ภาคเหนือ ตอนบน 2

 • 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
 • 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
 • 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
 • 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

สถานที่จัดสอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ : (หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน

ตำแหน่งที่ 4 : เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 5 ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มจังหวัดที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 • 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
 • 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
 • 5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

สถานที่จัดสอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ : (หน่วยงานที่จัดจ้าง ครั้งแรก) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 17-23 พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ