องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานพัสดุ ป.ตรี มีผลCU-TEPหรือผลสอบอื่นแนบด้วย

 

องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร 1 อัตรา

  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

อัตราเงินเดือน

  • คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  • พนักงานพัสดุ ระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
  • พนักงานพัสดุ ระดับ 5 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 21,250 บาท
  • หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่ม ประสบการณ์

วิธีการรับสมัคร

  • กรณีสมัครด้วยตนเอง : ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ
  • กรณีสมัครทางไปรษณีย์ : ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง และใส่ของปิดผนึกไปที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียน ตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร
  • กรณีสมัครทาง online : ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน online ได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อรับ สมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัคร และแนบเอกสาร หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วัน จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำ การสมัครผ่านทาง online เป็นวันสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ