สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31พ.ค.65

 

 

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป

 • พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทางรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, ศิลปะศาสตร์, อักษรศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 • นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โทนิติศาสตร์
 • พนักงานบริหารงานบุคคล 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท การบริหารทรัพยากรมนุษย์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • พนักงานบัญชี 2 อัตรา ป.ตรีทางบัญชี
 • พนักงานการเงินและงบประมาณ 1 อัตรา ป.ตรีทางบัญชี, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, ริหารธุรกิจ (การเงิน), รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ (การคลัง) ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีทางบัญชี, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์
 • พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ / วิทยาการ /เทคโนโลยี / บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน
 • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ คุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ e-mail : [email protected] ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัคร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตามขั้นตอนดังนี้

 • (1) เข้าไปที่เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th หัวข้อ ข่าวสาร / ข่าว ประชาสัมพันธ์ “รับสมัครพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป”
 • (2) ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02 141 9757 หรือ [email protected] ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ