อสมท. รับสมัครจนท.พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาธุรกิจอาวุโส บัดนี้-6มิ.ย.65

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ส่วนวิเคราะห์และหารายได้อสังหาริมทรัพย์ ฝ่าย Property Development ขึ้นตรงสายงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี 5
  • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจ
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

การยื่นใบสมัคร

  • 1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล เป็นต้น
  • 2. ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : [email protected] โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วนงานบริหารงานบุคคล นายเก้า ก้าวไกล)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ