รร.สวนศรีวิทยา รับสมัครครูเอกดนตรี-แนะแนว และจนท.การเงิน

 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน

1. ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่การเงินโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
.
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000-14,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนสวนศรีวิทยาไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2565 ติดต่อสอบถามโทร 077-541050

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1t_uSVjBplJIcST8uMBd6ZVRvdQ2CNtze?usp=sharing

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ