กสศ.รับสมัครสอบพนักงาน ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-31พ.ค.65

 

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 13 อัตรา

 • 1) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2) นักบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 • 3) นักบัญชีการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือการบริหาร
 • 4) นักบริหารเงินอุดหนุน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ด้านการเงินหรือการบัญชี คอมพิวเตอร์สารสนเทศหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 5) หัวหน้าเลขานุการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ หากสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ป.โททางกฎหมาย หรือ เนติบัณฑิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6) นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาบริการธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 7) นักวิชาการบริหารโครงการ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 8) นักวิชาการติดตามประเมินผล (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ป.โทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 9) นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 10) นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 11) เลขานุการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ

 • ดาวน์โหลดใบสมัครงานผ่านทาง https://www.eef.or.th
 • ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ https://bit.ly/3vglBtX
  ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ